Batla House

Batla House

15 Aug, 2019


John Abraham
John Abraham DCP Sanjeev Kumar Yadav
Mrunal Thakur
Mrunal Thakur Sanjeev's wife
Manish Choudhary
Manish Choudhary Commissioner Jaivir
Prakash Raj
Prakash Raj Mohan Kumar
Sonam Arora
Sonam Arora KK's Wife
Sahidur Rahman
Sahidur Rahman Dilshad Ahmed
Kranti Prakash Jha
Kranti Prakash Jha Adil Ameen
Alok Pandey
Alok Pandey Tufail
Faizan Khan
Faizan Khan Mohammed Javed
Nora Fatehi
Nora Fatehi Item Song

Photos

Batla House First Look Posters

Batla House First Look Posters

Videos

Posters

OPEN IN APP